Skip links

Loddefjord Fotball – Fotball Utforsker!

Share

Ønsker du inspirasjon, utveksle erfaringer, diksjon rundt ulike fotball temaer, analyse av taktikk, diskutere treningsmetoder og trenerrollen, tanker rundt treningsarbeid, utvikling av systemer, posisjoner og spillere?

Da er vi veldig interessert i å komme i kontakt med deg. Tingene overfor er bare eksempler på hva som kan være av temaer eller ting som kan diskuteres. Vi ønsker nemlig å lage et samlingspunkt for ivrige trenere, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Trenere i alle ulike faser av karrieren som ønsker å utforske mer rundt fotball.

For å sammen kunne øke kunnskap og kompetanse. Lære av hverandre, lage og skape ting sammen, undersøke nye ting innafor fotballen og utveksle ideer.

I første omgang tenker vi oss en gruppe på 7 personer (PS! 4 stykker er allerede klare). Stiller ingen krav til deltakere, ingen krav til kunnskap, erfaring eller kompetanse. Men du må være interessert i å utvikle deg og bidra dersom det blir nødvendig i en eller annen form. Åpent for alle som vil, uavhengig av klubbtilhørighet.

Lurer du på noe, eller har lyst til å være med. Ta kontakt med Petter Bakke på Mail: petter@loddefjordfotball.no.

Sammen kan vi kanskje utvikle oss videre 🙂

Comments

comments