Skip links

Trenerrollen i barnefotball

Share

Fortsetter med vår artikkelserie som handler om oppstart av nye lag i barnefotballen i Loddefjord. Vi har tidligere sett litt på Nye fotballkull i Loddefjord Fotball og Roller rundt lagene. Neste ut er trenerrollen i barnefotball, hvor vi ser nærmere på type egenskaper, litt innom aktivitet på feltet, trenervett og fair play.

I barnefotball og et stykke inn i ungdomsfotballen, så er det ikke så nøye for oss i Loddefjord Fotball hvilket lag du heier på, om du foretrekker 4-4-2 eller 4-3-3 fremfor en 3-5-2 formasjon. Videre kan vi også nevne at det heller ikke er viktig for oss om du har fordypning i fotballteori eller har en mastergrad i corner strategier. Det er helt innafor å føle seg litt usikker på trenerrollen, valg av øvelser, innhold og fotballfilosofi. Alle må vi starte et sted, uavhengig av erfaring, kunnskap og kompetanse. Det aller viktigste for oss og det som betyr noe, er hvordan du er som menneske, hvordan man klarer å legge til rette for utvikling og læring, organisere gode treninger, skape gode miljøer og grupper, være et forbilde og rollemodell, organisere, se hver enkelt fotballspiller, være en positiv og trygg voksen. Overfor våre spillere skal vi bidra til trygghet, trivsel og tilhørighet.

Det er heller ikke nødvendig at treneren har alle disse egenskapene alene, men at man klare å skape en gruppe rundt laget som er med å bidrar og sørger for at alle fotballspillere i Loddefjord har det gøy på trening. Så gøy at de gleder seg til neste trening. Entusiasme og interesse for trenerrollen er noe vi har erfart gir spillerne våre trivsel, skaper læring og dermed utvikling. Loddefjord Fotball har klare ideer om hva vi mener er viktig å tilegne barna av kunnskap og fotballferdigheter. Så her vil vi bidra og være en støttespiller i forhold til innhold på treninger, organisering, planlegging, valg av ulike øvelser, osv. I tillegg til å sørge for utvikling og økt kunnskap hos våre trenere (i form av kurs og interne trenertreff).

 

På treningsfeltet så er det viktig at det er mye aktivitet, masse touch på kula, mange involveringer, repetisjoner, læring og utvikling. Legge til rette for at hver enkelt opplever mestring. Jobbe mye med basisferdigheter, 1 mot 1 situasjoner (både som angrepsspiller og forsvarsspiller), lære seg å drible, tørre å prøve og at det er helt greit å gjøre feil. Det er ikke slik at de ulike øvelsene er det som er viktig, men hvordan trenerne jobber med temaer og momenter, for å skape utvikling og læring. Mer om aktivitet på treningsfeltet kommer vi nærmere innpå i neste artikkel.

Som trener så er man et forbilde for spillerne sine, rollemodell og en viktig oppgave i forhold til å se hver enkelt spiller og treneren som veileder. Fair play og trenervett reglene gir et veldig godt utgangspunkt i forhold til oppstart av nye fotballkull og håndtering av trenerrollen. I tillegg er det ha noen enkle kjøreregler i gruppene, i forhold til regler og oppførsel. Mer om det her:

Trenervett regler

 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.
 6. Jeg som trener skal være et forbilde for spillerne mine, både på trening, kamp og utenfor banen

Fair play

 • Vi skal vise respekt på og utenfor banen
 • Vi skal skape trivsel og trygghet, som grunnlag for å skape utvikling både sportslig og menneskelig
 • Vær bevisst på egne holdninger og verdier
 • Vi skal inkludere
 • Vi skal skape positivitet
 • Vi skal vise mot
 • Vi skal se og anerkjenne både oss selv og andre
 • Vi skal være bevisst på egen rolle (spiller, kampleder, trener, lagleder, foresatt, besteforelder, klubbmedlem, tilskuer)

Gruppe regler og oppførsel

 • Alle lag skal lage noen få enkle regler som gruppen skal «leve» etter, disse punktene skal omhandle noe som gjelder på trening, kamp og hvordan vi er med hverandre.

I neste artikkel vil vi se nærmer på aktivitet på treningsfeltet. Dersom det er noen spørsmål i forhold til dette med oppstart av nye årskull i Loddefjord Fotball, så kan dere ta kontakt med:

Rune Lyseknappen, Fotball leder – rl@aabg.no – 489 50 415

Petter Bakke, Sportslig leder – petter@loddefjordil.no – 981 04007

Comments

comments