Skip links

Det store bildet i Loddefjord Fotball

Share

Mange har en stor drøm om å bli fotballproff og drømmer er innafor å ha. Det vi i Loddefjord Fotball vet, er at ikke alle blir fotballproffer, men alle skal bli bra folk. Derfor er det alltid viktig for oss i fotballen og sørge for at alle våre fotballspillere får med seg et sett med gode verdiger, holdninger og ferdigheter som de kan bruke videre i livet. Klarer du kunsten med å innordne seg i en gruppe og omgås mennesker, bry deg, spille på lag, da mener vi at du har et godt utgangspunkt og mange bra ting med deg i bagasjen i forhold til voksenlivet. 

Selvfølgelig er det også viktig for oss med gode treninger og sørge for at det er mye læring og utvikling hos alle. Fra de begynner i barnefotballen, så er det ønskelig for oss at de fortsetter inn i seniorfotballen. For at vi skal kunne utvikle gode seniorlag i fremtiden, så er vi avhengig av det arbeidet som legges ned i barnefotballen i nåtid.

For å vite hva som kreves frem i tid, må vi hele tiden følge med på trender og utvikling i fotballen. Tilegne oss kunnskap fra andre steder, lære nye ting, innhente kompetanse og så lage vår modell. Fotballen går raskere og raskere, formasjon, system og strukturer utvikles og fotballen blir mer taktisk, det analyseres, trekk og mottrekk, samt ferdigheter på et svært høyt nivå.

Hvordan skal vi lære våre fotballspillere dette, hvilke øvelser må vi bruke, hvilke systemer kan være smartest å bruke i kamper, hvordan må treninger bygges opp, på hvilken måte skal vi klare å gjøre dette samtidig som vi har det gøy på trening, osv. I tillegg må vi ha fokus på mestring, glede, trivsel og utvikling for alle, samt flest mulig, lengst mulig og best mulig.

Det vi anser som viktig de første årene i barnefotball

Det grunnleggende er basisferdigheter, motorikk, kroppsbeherskelse og ballkontroll. De første årene er det heller ingen poeng i å ha fokus på alt. Det vi anser som viktig er at spillerne lærer seg å drible, slik at hver enkelt deltaker opplever mestring, glede og en følelse av at man får det til. Slik at flest mulig tørr å delta og at færrest mulig gjemmer seg bort. Trygghet med ballen har også en fordel opp i ungdomsårene. Med tanke på blant annet frafall, ettersom en god skolering, hvor mestringsfølelsen er sterk og man føler at man får det til. Vil mest sannsynlig føre til at flere holder på med fotball lengre. Så skal selvfølgelig alt kombineres med å ha det gøy, såpass gøy, at man gleder seg til neste trening. Her er trenerapparatet til gruppen en nøkkelfaktor. Det handler da om å ha fokus på læring og utvikling. Hvor det å gjøre feil kanskje kan gi den beste læringen, og fokus på resultater er helt uvesentlig. 

Det blir da viktig med mye berøringer på fotballen, mange repetisjoner og mye involveringer. Treninger med ulike stasjoner kan være en lurt ting å gjøre, dele opp i mindre grupper, flere trenere (medfører også at alle blir sett) og muligheter for spillerne å øve på forskjellige ting. Hvor man får et rulleringsopplegg som gjerne inneholder smålagsspill, teknikk og motorikk, scoringstrening og artige konkurranser. Treneren sin oppgave blir å få inn læringsmomenter i treningen, mye av dette må gjøres «skjult» slik at spillerne lærer det gjennom spill og øvelser. Uten at treneren gjennomfører en lang taktikk prat, med instruksjoner og tungt faglig fotballterminologi språk. I tillegg blir er det viktig at trenere er beviste i måten de snakker på og klare å gjøre dette mest mulig konkret og enkelt, slik at barna forstår. 

Klarer vi å lære spillerne å drible, lærer vi de også mye om angrepsspill. Da med tanke på å lære seg å drible motstandere, som fører til at vi kan skape overtall og dermed kan laget komme til mange gunstige situasjoner. Gode driblere er alltid verdifullt for et lag, uavhengig av nivå. Ved å gjennomføre mye smålagsspill på treninger, så lærer vi også spillerne litt om forsvar. Har man spillere på et lag som er gode til å vinne ballen, så vil laget ha enda mer ball i løpet av en kamp og dermed kunne ha muligheten til å angripe mer. Dette er viktige momenter og egenskaper Loddefjord trenger på senior nivå, klarer vi å ha et utviklingsløp på dette hos våre spillere, vil Loddefjord Fotball skape et endra bedre utgangspunkt for fotballen i Loddefjord og selvfølgelig for spillerne selv.

Det var litt om det store bildet i Loddefjord og disse tingene vil vi snakke mer med trenerne om i barnefotballen. Følge opp, diskutere og utvikle. Neste gang skal vi se litt på gjennomføringen og opplegget de første treningene med nytt årskull i Loddefjord.

Har du fått med deg disse sakene:
Trenerrollen i barnefotballen
Roller rundt lagene
Nye fotballklull i Loddefjord Fotball

Lurer du på noe, så kan dere ta kontakt med:

Rune Lyseknappen, Fotball leder – rl@aabg.no – 489 50 415

Petter Bakke, Sportslig leder – petter@loddefjordil.no – 981 04007

Comments

comments